Bemutatkozás

AMIT ÉRTÉKNEK TARTUNK

Isten akaratának elszánt keresése életünk minden területén

Értékeljük minden testvérünket, aki

  • elszántan keresi Isten akaratát életére és szolgálatára nézve,
  • imádságon és igeolvasáson keresztül megérti azt,
  • életét az Úrnak odaszánva meg is teszi, amit Isten kér tőle.
  • Örömmel teszünk bizonyságot egymásnak az Istennel való megtapasztalásainkról.

Kiegyensúlyozott és tisztaságra törekvő életvitel

Többre értékeljük a kiegyensúlyozott és megbízható egyszerű hitéletet a rövidtávú látványos lelkesedésnél. Vágyakozunk az Isten előtti tisztaságra és igyekszünk ezért áldozatokat is hozni.

Szeretetteljes testvéri kapcsolatok, mint összetartó erő

Különbözőségünket és hibáinkat egyedül a szeretetteljes kapcsolatok hidalják át. Ezek a testvéri kapcsolatok tartják össze közösségünket, és nem a jól szervezett gyülekezeti struktúra.Fontosnak tartjuk, hogy minden gyülekezeti tag rendezett kapcsolatban legyen egymással. Nem mondunk rosszat egymásról, nem használjuk ki, nem manipuláljuk, hanem védjük egymást. Fontosnak tartjuk a bocsanátkérést és a megbocsátást.

Szolgáló életvitel

„…aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

Hisszük, hogy Isten minden hívőnek ad – az Ő Szentszelleme által – kegyelmi ajándékokat a szolgálatra. Fontosnak tartjuk, hogy a gyülekezetünkben mindenki kamatoztassa azokat a kegyelmi ajándékokat, amiket kapott.

Otthonaink megnyitása embertársaink előtt

Fontos számunkra testvéreink és környezetünkben élő embertársaink vendégüllátása otthonainkban.Különösen értékeljük azokat a családokat, akik megosztják hívőkkel és nem hívőkkel életüket: idejüket, anyagi javaikat, szeretetüket. Így példát mutatnak arra, hogy hogyan lehet áldott keresztény életet élni, intenek a szent életben való megmaradásra, és embereket vezetnek Jézushoz.

Az örömhír továbbadása

Fontos érték számunkra Jézus Krisztus evangéliumának továbbadása. Hisszük, hogy Isten minden embert szeret, és elküldte fiát, Jézus Krisztust, hogy a világot a bűntől megváltsa, és Őbenne örök életet ajándékozzon. Krisztust megismerve tudjuk, hogy a Vele való élő, személyes kapcsolatra minden egyes embernek szüksége van, az evangélium hirdetésére pedig Isten minden keresztényt elhívott. Fontosnak tartjuk, hogy a környezetünkben lévő településeken új, helyi gyülekezetek szülessenek. Ehhez igyekszünk minden segítséget megadni az ott élő testvéreinknek.

Külsőségektől mentes istentiszteletek aktuális üzenetekkel

Értékeljük, hogy istentiszteleteinken olyan igehirdetések és tanítások hangzanak el, amelyekből megérthető Isten aktuális útmutatása életünk vezetéséhez, ill. válaszokat kapunk kérdéseinkre.Istentiszteleteinket igyekszünk a fölösleges külsőségektől mentes formában tartani úgy, hogy az vendégeink számára is követhető legyen. A tartalmat lényegesebbnek tartjuk a formánál.

Családbarát gyülekezeti alkalmak

Gyülekezetünk alkalmait úgy alakítjuk, hogy a gyermekes családok otthon érezzék magukat. A gyermekekre nem úgy tekintünk, mint akik zavarják a felnőttek együttlétét, hanem elfogadjuk életkori sajátosságaikat, és örülünk jelenlétüknek.Fontosnak tartjuk, hogy koruknak megfelelően tanítsuk őket.

Bárka Baptista Gyülekezet 2016-2017 - Sopron, II. Rákóczi F. u. 41. - weboldal fejlesztő: Arteries Studio