Bárka Baptista Gyülekezet, Sopron

GYÜLEKEZETÜNK EGY BÁRKA,MELYET HIT ÁLTAL, ISTENT FÉLVE ÉS TISZTELVE, KÉZ A KÉZBEN ÉPÍTÜNK NÉPÜNK MEGMENTÉSÉRE.

„Hit által kapott kijelentést Nóé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók,és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére.”/Zsid 11:7a/ 

Miben hasonlít a mai kor Nóé korához?

A mai világban is – mint ahogy Nóé korában is – megtéveszti a Sátán az embereket, és eltéríti az igazságtól.Az emberek be vannak szorítva egy hazug életmódba: egész héten keményen dolgoznak, hogy azután elkölthessék a pénzüket a „boldogító” javakra és a biztonságra. Idejük másra nincs, így az élő Istennel való kapcsolatra sincs. De a világ azt mondja, hogy az élet úgyis csak 70-80 évig tart, ez van, most és így kell kiélned magad...

Mit értünk azon, hogy gyülekezetünk egy bárka?

Nóé korában a bárka segítségével 8 lélek menekült meg a bűn következményétől, a pusztulástól, mert hitt Isten útmutatásának.A mai korban is készített Isten egy utat a menekülésre, ez az út maga Jézus Krisztus. Aki hiszi, hogy Isten elküldte Fiát, az megmenekül és Krisztus gyülekezetének tagjává válik. A gyülekezet pedig Krisztus teste.Isten tervéhez az is hozzá tartozik, hogy mindezt a jóhírt rajtunk, a gyülekezeten keresztül akarja bemutatni a világnak. Ezért soproni közösségünket hasonlónak látjuk a Nóé által épített bárkához abban, hogy az jól láthatóan hirdette az akkor élő emberek számára a megmenekülés útját.

Hit által, Istent félve és tisztelve építjük…

Olyan bárkát szeretnénk építeni, amely jól látható a város minden fizikai és szellemi pontjáról, és amely, elég nagy ahhoz, hogy a legkülönbözőbb embereket képes legyen befogadni.Ez egy maroknyi ember számára lehetetlennek tűnik, de mivel Isten maga bátorít bennünket az építésre, hisszük, hogy megvalósítható, mert féljük és tiszteljük Istenünket.Ezért nem emberi számítás alapján, hanem hit által építjük gyülekezetünket.

Kéz a kézben építjük…

Egy ilyen nagy vállalkozást csak úgy tudunk megvalósítani, ha összefogunk. Ezért egyik kezünkkel Istenbe, a másikkal egymásba kapaszkodva egységben építjük gyülekezetünket.

Népünk megmentésére építjük…

Gyülekezetünk tehát menedékhelye akar lenni mindazoknak az embereknek, akik segítségül hívják Jézus Krisztust, hogy megmenekülhessenek a bűn szorításából.Hisszük, hogy Isten helyezett bennünket Sopron városába. Itt élünk az emberek között és éljük a mindennapi életünket, de végső soron mindent azért teszünk, hogy elmondhassuk embertársainknak a menekülés útját. Látásunk szerint ezt a jóhírt a legjobban úgy tudjuk bemutatni a városlakóknak, ha hit által, Istent félve és tisztelve, kéz a kézben építünk egy – a Nóé bárkájához hasonlóan jól látható – gyülekezetet.

Bárka Baptista Gyülekezet 2016-2017 - Sopron, II. Rákóczi F. u. 41. - weboldal fejlesztő: Arteries Studio